Motor till infartsgrind

Grindmotorer

Grindöppnare - hög komfort och övertygande säkerhet

Med en fjärrstyrd drivenhet från Hörmann kan du enkelt och bekvämt öppna din infartsgrind. Tack vare mjukstart och mjukstopp går alltid din grind lugnt och jämnt. Sensorer skyddar personer och föremål från att klämmas, vilket gör att du kan känna dig säker.

Praktiska tilläggsfunktioner ger dig ännu högre komfort, exempelvis automatisk stängning, som stänger grinden efter en tid som du väljer*, eller möjlighet att öppna grinden delvis för mindre passage. RotaMatic- och VersaMatic-grindöppnarna finns också med ett praktiskt batteri och solpanel som tillval.

* Tillvalet fotocell krävs för denna funktion.

Fjärrstyrd infartsgrind

Slaggrindsmotor RotaMatic

Slaggrindsmotorn RotaMatic från Hörmann är med sin slanka design perfekt för din slaggrind. Design, funktion och säkerhet i ett. Du behöver inte avstå från komfort även om det inte finns någon ström. Det ser RotaMatic-batteriet till.

Grindmotor RotaMatic

RotaMatic


Slaggrindsmotor VersaMatic

Grindmotor VersaMatic

VersaMatic


VersaMatic slaggrindsmotor med integrerad styrning är den perfekta lösningen även för mindre vanliga inbyggnadssituationer. Motorn är lämplig för installation vid mycket djupa portprofiler; på samma sätt kan monteringspositionen väljas och därmed optimalt anpassas till situationen. Dessutom behöver inget separat styrsystem monteras - vilket sparar utrymme och tid. VersaMatic övertygar med beprövad teknik: Dess hastighet är t.ex. individuellt inställbar, på så sätt kan en enhetlig portrörelse uppnås för alla portstorlekar. Strömförsörjningen är lika flexibel som drivenheten i sig. Om du inte har el ansluten till grinden kan solcellsbatteriet till VersaMatic användas.

Våra produkter i jämförelse

Modell Cykler per dag/timme Portflygelbredd max. Portflygelhöjd max. Vikt max. särskilda insatsområden utrustning som standard
RotaMatic 20 / 5 2500 mm 2000 mm 220 kg
 • Radiosystem BiSecur
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning på 2-flygliggande portar
RotaMatic P 40 / 10 2500 mm 2000 mm 400 kg
 • Radiosystem BiSecur
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning på 2-flygliggande portar
RotaMatic PL 40 / 10 4000 mm 2000 mm 400 kg
 • Radiosystem BiSecur
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning på 2-flygliggande portar
RotaMatic batteri 5 / 2 2500 mm 2000 mm 120 kg
 • Ingen strömanslutning krävs, solmodul finns som tillval
 • med Festcode 868 Mhz**
 • Fjärrkontroll HS 4 BS
 • Delöppning vid 2-flytningsportar
VersaMatic 20 / 5 2000 mm 2000 mm 200 kg
 • Idealisk lösning för ovanliga installationssituationer, t.ex. speciellt djupa grindstolpar
 • Individuella porthastigheter
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning vid 2-flygliggande portar
VersaMatic P 40 / 10 3000 mm 2000 mm 300 kg
 • Idealisk lösning för ovanliga installationssituationer, t.ex. speciellt djupa grindstolpar
 • Individuella porthastigheter
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning vid 2-flygliggande portar
VersaMatic batteri Solar 5 / 2 2000 mm 2000 mm 120 kg
 • Inget eluttag behövs
 • Idealisk lösning för ovanliga installationssituationer, t.ex. speciellt djupa grindstolpar
 • Solar-Modul
 • Individuella porthastigheter
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning vid 2-flygliggande portar

* Bekväm avläsning av portläget

** utan avläsning av portläget

Skjutgrindsmotor LineaMatic

Skjutgrindsmotorn LineaMatic har ett kompakt hölje av pressgjuten zink och glasfiberförstärkt plast, pålitlig elektronik och kan justeras på höjden.

Grindmotor LineaMatic

LineaMatic


Skjutgrindsmotor STA 400

Grindmotor STA 400

STA 400


Skjutgrindsmotorn STA 400 är speciellt utformad för stora grindar.
Det passande styrsystemet B 460 FU ger en exakt portrörelse och är utrustad med mjukstopp.

Våra produkter i jämförelse

Modell LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H STA 400
Cykler per dag/timme 20 / 5 40 / 10 40 / 10 100 / 20
Portflygelbredd max. 6000 mm 8000 mm 10000 mm 17000 mm
Portflygelhöjd max. 2000 mm 2000 mm 3000 mm 3000 mm
Vikt max. 300 kg 500 kg 800 kg 2500 kg
Vikt självbärande max. 250 kg 400 kg 600 kg 1800 kg
speciellt insatsområde Lämplig för mycket stora portar
utrutning som standard
 • Radiosystem BiSecur
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning 2-flygliggande portar
 • Radiosystem BiSecur
 • Fjärrkontroll HS 5 BS*
 • Delöppning på 2-flygliggande portar
 • utan radiosändning
 • delöppning vid 2-flygliggande portar
 • utan radiosändning

* Bekväm avläsning av portläget

Goda skäl att välja grindmotor från Hörmann

BiSecur trådlöst fjärrsystem med certifierad säkerhet

BiSecur trådlöst fjärrsystem med certifierad säkerhet

Det trådlösa tvåvägssystemet BiSecur medextra säker kryptering är ett mycket gottexempel på framtidsorienterad teknik förenkel och bekväm manövrering av garageochgrindmotorer, dörröppnare, belysning m.m.Med det av Hörmann utvecklade, extremt säkrakodsystemet BiSecur med stabil och störningsfriräckvidd, kan du vara tryggt förvissad om attobehöriga inte kan kopiera din fjärrkod.Systemet har kontrollerats och certifieratsav säkerhetsexperter vid Ruhruniversiteteti Bochum.

Säkert

Säkert

Hörmann grindmotor fungerar säkert i varje fas av öppningen och stängningen tack vare frånkopplingsautomatiken. Om det exempelvis plötsligt skulle uppstå ett hinder stannar grinden genast. Fotoceller som identifierar personer och föremål beröringsfritt ger extra säkerhet. De kan på ett elegant och enkelt sätt integreras i säkerhetsmonteringsstolparna (se sidan 45) och placeras i infarten. De gör rörelseområdet vid din vipp- resp. skjutport säkert.

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Alla BiSecur maskinerier, mottagare och manöverenheter är 100 % kompatibla Med en fjärrkontroll eller t ex ett trådlöst kodlås öppnar du bekvämt din garageport eller en grind utrustad med ett maskineri från Hörmann, ditt dörrmaskineri eller andra enheter som har en BiSecur-mottagare.

Pålitligt

Pålitligt

Grindmotorer från Hörmann får en mycket tyst och säker gång tack vare mjukstart och mjukstopp. Grinden startar utan ryck och bromsar mjukt när den stängs. Det skyddar porten, motorn – och grannarnas nerver.

Bekväm avläsning av portläget

Bekväm avläsning av portläget

Du slipper gå ut i regn och rusk för att kontrollera att porten är stängd. Genom atttrycka på knappen visar färgen på LED-lampanpå fjärrkontroll HS 5 BS portläget. Ytterligareett tryck på knappen*** stänger porten. Du kaninte styra din port på ett säkrare sätt.

*** vid manövrering utom synhåll från porten krävs en extra fotocell.

Robust

Robust

För att stå emot de mekaniska påfrestningarna är grindmotorerna från Hörmann av mycket robust och hög kvalitet. Väderbeständigt och långlivat material är en garanti för att motorn kommer fungera länge. För mycket kalla områden finns RotaMatic med integrerad uppvärmning.

Utmärkt design

Utmärkt design

De exklusiva BiSecur-fjärrkontrollernaär designade i svart eller vitt och har enelegant form som ligger perfekt i handen.Hörmanns BiSecur-fjärrkontroller som kanbeställas med pianolackfinish har tilldelatsden välkända desingutmärkelsen reddotför sin exklusiva design.

Bilden ovan: fjärrkontroll HS 5 BS med fjärrkontrollstation (tillval).

Certifierad

Certifierad

Hörmann infartsportmotorer fungerar säkert i varje fas av öppning och stängning. Motorn är kontrollerad och certifierat av oberoende testinstitut enligt DIN EN 13241-1 för flera olika grindstorlekar och inbyggnadssituationer.

Kataloger
Videor
Hörmann Funksystem BiSecur

Säkert, bekvämt och exklusivt: fjärrsystemet BiSecur från Hörmann