Automatisk och säker

Drivenheter

Garageportsmotor

Med våra garageportsmotorer kör du med en knapptryckning in i garaget, skyddad från väder och vind. En energieffektiv LED-belysning lyser upp garaget jämnt och ljust. Särskilt i mörker innebär detta mer säkerhet.

till Garageportsmotorer

Grindmotorer

Grindmotorer öppnar och stänger dina slag- och skjutgrindar – exempelvis när du kör in på gården. Hörmann erbjuder dig ett perfekt samordnat system som består av garageport, infartsgrind och därtill hörande motorer.

till Grindmotorer

Dörröppnare

Rumsdörrarna kan enkelt manövreras med PortaMatic-dörrmotorer från Hörmann med fjärrkontroll, tryckknapp eller via app med smartphonen. Många funktioner och inställningsmöjligheter gör motorn särskilt flexibel och sörjer för ett smart och tillgängligt hem.

till Dörröppnare

Goda skäl att välja en drivenhet från Hörmann

Kvalitet från Tyskland

Kvalitet från Tyskland

Hörmann produkter utvecklas och produceras i högspecialiserade fabriker.

Produkt för flera generationer

Produkt för flera generationer

Långtidstester under verkliga förhållanden ger väl beprövade serieprodukter med Hörmann-kvalitet.

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden

Hörmann vill föregå med gott exempel. Därför täcker företaget redan 100% av sina energibehov från grön el idag.