Motorer för garageportar och infartsgrindar

Automatisk och säker

Drivenheter

Garageportsmotor

Med ett knapptryck kan du enkelt och säkert köra in ditt garage utan att behöva gå ur bilen.

till Garageportsmotorer

Grindmotorer

Automatisk öppning och stängning för infartsgrindar.

till Grindmotorer

Dörröppnare

Dina innerdörrar manövreras enkelt med dörröppnaren PortaMatic från Hörmann via en handsändare eller tryckknapp. 

till Dörröppnare

Goda skäl att välja en drivenhet från Hörmann

Kvalitet från Tyskland

Kvalitet från Tyskland

Hörmann produkter utvecklas och produceras i högspecialiserade fabriker.

Produkt för flera generationer

Produkt för flera generationer

Långtidstester under verkliga förhållanden ger väl beprövade serieprodukter med Hörmann-kvalitet.

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden

Hörmann vill föregå med gott exempel. Därför täcker företaget redan 100% av sina energibehov från grön el idag.