Sporthallssportar

Sporthallsportar

Sporthallsportar - redo att installeras på plats

Hörmanns idrottshallportar uppfyller olycksfallsföreskrifterna "skolor" i lagen om olycksfallsförsäkring GUV-V S1. Portbladet är bollbeständigt enligt riktlinjerna för DIN 18032 och testat av "Forsknings- och materialtestinstitutet för byggindustrin, Stuttgart (FMPA)". Portramen består av robusta rektangulära rör med horisontella förstärkningsstöd och är väl förberedd för installation på plats. Motvikter och stoppdämpare säkerställer säker och enkel portdrift.
Sporthallsporten öppnas och stängs in i hallens innervägg. Porten svänger inte in i hallen när den öppnas eller när den är öppen.

Begär offert hos någon av våra säljare här.

Sporthallssportar