Brandskjutport

Brandskjutportar

Brandskjutport för ett tillförlitligt skydd

Hörmann levererar tillförlitliga, drift- och riskanpassade skjutportslösningar med 1 eller 2 flyglar, beroende på utförande, för alla objektområden. Brandskyddskonstruktionen är testad enligt DIN 4102 och materialet kontrolleras kontinuerligt av materialprovningsanstalten i Braunschweig och är godkänd av DIBt (tyskt byggnadsteknikinstitut).
Våra rök- och brandskyddande skjutportar för säkra flykt- och räddningsvägar testas också enligt DIN 18095. De rekommenderas för alla områden med hög passagefrekvens, där personer vid brand måste skyddas mot spridning av rök.
För snabb passage och genomfart med handkärror eller mindre transportvagnar är brandskjutportar med gång-/utrymningsdörr lämpligt. Generellt är gång-/utrymningsdörrar av brandskyddstekniska skäl utrustade med dörrstängare med glidskena upptill.

Brandskjutport

Goda skäl att välja brandskjutportar från Hörmann

Elegant intryck

Elegant intryck

Hörmanns skjutport ger ett modernt intryck, tack vare ett patenterat V-spår på elementfogen utan synliga skruvförband. Den höga stabiliteten garanteras genom de tandade labyrintprofilerna som hakar i varandra. De 72 mm tjocka elementen är jämnt limmade över hela ytan och ansluts efter varandra med hjälp av gängstänger. På så sätt erhålls ett portblad av hög kvalitet med parallellt löpande fogkanter av samma bredd. De enskilda elementen är upp till 9 m höga och tillverkade i ett stycke utan störande svetsfogar. Det ger ett mycket elegant intryck.

Exakt portbladsstyrning

Exakt portbladsstyrning

Den cylindriska löprullen och den stabila styrrullen i kombination med den patenterade löpskenan ger en optimal kraftutjämning. Kullagerupphängningen garanterar tyst gång och enkel manövrering. Med ställskruvarna kan löpskenan ställas in exakt och i 3 dimensioner. Löpskensbeklädnaden i samma färg som portbladet ger ett harmoniskt totalintryck.

Ofjädrad utan styrprofil

Ofjädrad utan styrprofil

Det här tillvalsutförandet är ett alternativ till dubbeldörrar i objektbyggen, t.ex. i entréområden. Eftersom den ofjädrade porten går emot ett skydd i rostfritt stål på väggen i styrområdet, blir öppningsbredden större och portens eleganta utseende störs inte av en styrprofil. Om sidoområdet utgörs av en nischlösning med nischlucka blir porten nästan osynlig. Säkerheten garanteras av fjädrade styrbultar i rostfritt stål, svällist och dubbeltätning i gummi.

Med bekväm motorlösning

Med bekväm motorlösning

Kombinationen av skjutport i stål eller rostfritt stål och motorn SupraMatic HT ger snabb öppning och stängning i den dagliga användningen. Manövreringen sköts enkelt och bekvämt med fjärrkontroll, tryckknapp eller nyckelbrytare. Vid brand låses motorn upp av en patenterad mekanism. Porten stängs då tillförlitligt av vikter. SupraMatic HT kan även beställas med det externa styrsystemet 360 och kompletteras med ytterligare funktioner.

Kataloger