Pollare i fotgängarzon

Pollare

Pollare

Pollare är en av de mest använda formerna av tillträdeskontrollsystem - och det med all rätt eftersom pollare har många användningsmöjligheter. Våra pollare gör det möjligt med en flexibel och samtidigt tillförlitlig reglering av infart och genomfart.

Med individuella styrkoncept samt kombinationen av olika pollarutföranden kan lösningar skapas som är anpassade efter exakt dina behov. För att kunna garantera ett stort mått stabilitet samt temperatur- och väderbeständighet genomgår våra pollare omfattande kvalitets- och säkerhetstester.

Våra pollare utmärker sig genom en kompakt och flexibel montering och kan, beroende på modell, i nödfall fällas upp på bara 1,5 sekunder. Alla cylindrar på pollarna i Security Line och High Security Line har samma utseende. Genom en kombination med markplattor som också har samma utseende kan pollare från båda produktlinjerna även kombineras med varandra på bästa sätt i ett objekt. På grund av det identiska utseendet på olika pollarutföranden och deras diskreta optik passar de in harmoniskt i ett befintligt totalkoncept utan att påverka stadsbilden negativt.

Pollare för palats
Pollare Security Line Icon

Vår Security Line erbjuder dig pollare för infartskontrollsystem för exempelvis privata parkeringsplatser, infarter till företagstomter eller fotgängarzoner. Security Line omfattar automatiska, halvautomatiska, borttagbara och fasta pollare. Dessutom erbjuder vi förstärkta pollare med förhöjd skyddsnivå.

Pollare High Security Line Icon

Vår High Security Line är rätt val för att säkra särskilt känsliga områden med höga säkerhetskrav. Den erbjuder automatiska, borttagbara och fasta pollare som har internationella säkerhetscertifieringar eller motsvarar kraven i dessa. Därmed övertygar dessa pollare med högsta skyddsnivå.

Pollare - en översikt över säkerhetsnivåerna

Säkerhetsnivån på en pollare mäts med olika kollisionsenergier. Den energi som ett fordon kolliderar med är beroende av fordonstyp, vikt och hastighet. Kollisionsenergin är avgörande för pollarens skador och funktion.

Kollisionsenergi med destruktion

Värdet visar med vilken hastighet kollisionen från en viss fordonstyp kan stoppas av pollaren. Om exempelvis ett fordon med en vikt på 1200 kg och en hastighet på 57 km/h träffar pollaren (se grafik), kan permanenta skador på mekaniken och konstruktionen uppstå så att pollaren måste bytas ut efter kollisionen. Genomfart förhindras i de flesta fall.

Kollisionsenergi utan destruktion

Värden anger att kollisionen för en fordonstyp upprätthålls med en maximal hastighet och att det inte uppstår några skador på pollarens mekanik och konstruktion. Om exempelvis ett fordon med en vikt på 1200 kg träffar pollaren med en hastighet på 25 km/h garanteras pollarens fortsatta funktion och säkerhet.

Automatiska pollare

Automatiska pollare har fördelen att de vid behov och utan fysisk ansträngning kan sänkas ned i marken och lika snabbt fällas upp igen. På så vis kan tillfälligt enskilda bilar släppas igenom, genomfart i övrigt förhindras däremot effektivt. Våra automatiska pollare finns, beroende på skyddsbehov och användningsfrekvens, i olika utföranden.

Pollare High Security Line Icon

Automatiska pollare från vår Security Line:

  • Automatiska pollare med integrerad elektromekanisk drivning för måttliga användningsfrekvenser (cirka 100 rörelser per dag, 200 000 rörelser totalt).
  • Automatiska pollare med integrerad hydraulisk drivning för höga användningsfrekvenser (cirka 2 000 rörelser per dag, 3 000 000 rörelser totalt).
  • Automatiska pollare med förstärkt cylindermaterial, ökad motståndsförmåga och integrerad hydraulisk drivning för höga användningsfrekvenser (cirka 2 000 rörelser per dag, 3 000 000 rörelser totalt).
Pollare High Security Line Icon

Automatiska pollare från vår High Security Line:

  • Automatiska pollare med integrerad hydraulisk drivning för höga användningsfrekvenser (cirka 2 000 rörelser per dag, 3 000 000 rörelser totalt).

Individuellt konfigurerbara styrningskoncept garanterar en skräddarsydd infartskontrollösning. På så vis kan du exempelvis bestämma dig för en styrning som baseras på master-/slave-modellen, dvs. en automatisk pollare kontrollerar flera andra automatiska pollare som följer den. Beroende på genomfartsbredd kan ett flertal pollare kombineras och styras på det här viset. Dessutom kan styrsystemet utrustas med manöverelement (exempelvis kodlås) och/eller andra anslutningsenheter som t.ex. induktionsslingor.

Automatisk pollare i fotgängarzon

Halvautomatiska pollare

Våra halvautomatiska pollare är lämpade för alla användningsscenarier som följs av låga användningsfrekvenser (cirka 5 rörelser per dag 3 000 000 rörelser totalt).

Använd exempelvis våra halvautomatiska pollare för att reservera en parkeringsplats på företagsparkeringen. Den uppfällda pollaren förhindrar att någon utomstående tar platsen. Personer med tillåtelse att parkera kan däremot använda parkeringen utan problem efter att manuellt ha sänkt pollaren.

Pollare Security Line Icon

Våra halvautomatiska pollare är utrustade med en gasfjäder och behöver därmed ingen strömförsörjning. Sänkning av pollaren sker med ett manuellt tryck nedåt, med hjälp av den integrerade gastryckfjädern lyfts pollaren automatiskt efter upplåsning.

Borttagbar pollare

Våra halvautomatiska pollare är det bästa valet vid infartssituationer med mycket låg användningsfrekvens för pollaren (cirka 2 rörelser per dag).

Använd våra pollare för att exempelvis säkra områden som är avspärrade under större delen av dagen, men som måste vara tillgängliga vid en viss tidpunkt. En tänkbar användningsmöjlighet är exempelvis evenemangsområden vars infarter bara ska vara öppna respektive blockerade vid tydligt definierade tider.

borttagbar pollare Security Line Icon

Om en situation skulle uppstå så att pollaren snabbt måste tas bort, exempelvis för att låta ett räddningsfordon passera, kan pollaren i Security Line demonteras med minimal ansträngning och utan verktyg.

borttagbar pollare High Security Line Icon

Som alternativ kan du också bestämma dig för den borttagbara pollaren i vår High Security Line med förstärkt sockel. Denna kan demonteras med specialverktyg.

Fast pollare

Vill du inskränka tillfarten permanent i vissa områden passar våra fasta pollare bäst. Dessa lämpar sig för – till övervägande delen – permanent avspärrning av ett område, exempelvis en fotgängarzon, som ska skyddas från genomfart med bil och där inga leveranser krävs. Vid skador eller särskilda händelser kan våra fasta pollare med markplatta enkelt demonteras.

Våra fasta pollare finns i olika utföranden:

fast pollare Security Line Icon

Välj inom Security Line mellan fasta pollare med markplatta, pollare med markförankring eller pollare med förstärkt markfäste.

fast pollare High Security Line Icon

I vår High Security Line finns det dessutom fasta pollare med förstärkt ingjutet markfäste, som på det här viset även uppfyller förhöjda skyddsbehov.

Ytterligare högsäkerhetshinder

Genomfartshinder för upp till 6 meter breda in- och utfarter, däckspärrar för effektivt förhindrande av genomfart i motsatt riktning: läs mer om fler produkter från High Security Line under högsäkerhetshinder.

Goda skäl att välja Hörmann pollare

Kompakt och flexibel montering

Kompakt och flexibel montering

Hos pollare med integrerat hydrauliskt maskineri finns alla funktionskomponenter kompakt monterade i pollarenheten. Det integrerade hydraulsystemet behöver endast små oljemängder, vilket gör att miljörisken reduceras betydligt. Som tillval kan du även beställa biologiskt nedbrytbar olja för att minimera och utesluta miljörisken.
Ytterligare en fördel: Styrsystemet kan monteras via en ström-/styrkabel på upp till 80 meters avstånd från pollaren.

Matchande utförande på pollarna

Matchande utförande på pollarna

För en individuell kombination av pollare från Security och High Security Line ser alla cylindrar till alla pollare likadana ut. Dessutom kan fasta, halvautomatiska och automatiska pollare kombineras perfekt med varandra tack vare den matchande bottenplattan. På detta sätt får du en till 100 % harmonisk och enhetlig helhetsbild.

Snabb säkerhet i nödfall

Snabb säkerhet i nödfall

En öppen infart behöver inte vara en säkerhetsrisk. Tack vare EFO-nödfunktionen (Emergency Fast Operation) körs de nedsänkta pollarna upp mycket snabbt på endast ca 1,5 sekunder. Detta ger snabb säkerhet vid nödsituationer.

Individuella styrkoncept

Individuella styrkoncept

Med ett styrsystem kan du ansluta kompletta styrkoncept till t.ex. flera pollare. Inom detta koncept kan över- och underordnade system konfigureras mellan pollarna. Styrsystemet ansluts med underhållsvänliga snabbkopplingar. Dessa underlättar monteringen och senare underhåll. Dessutom kan styrsystemet utrustas med manöverelement (exempelvis kodlås) och/eller andra anslutningsenheter som t.ex. induktionsslingor.

BiSecur fjärrsystem med certifierad säkerhet

BiSecur fjärrsystem med certifierad säkerhet

Infartskontrollsystemet kan också manövreras bekvämt med BiSecur-fjärrsystemet. Med det av Hörmann utvecklade, extremt säkrakodsystemet BiSecur med stabil och störningsfriräckvidd, kan du vara tryggt förvissad om attobehöriga inte kan kopiera din fjärrkod.Systemet har kontrollerats och certifieratsav säkerhetsexperter vid Ruhruniversiteteti Bochum.

Arkitektkonsultation

Är du arkitekt och har frågor om våra produkter, är i planeringen och behöver råd om designvarianter, kombinationsalternativ och individuell design? Eller är du kanske redan i konstruktionsfasen och behöver teknisk support samt detaljer om de planerade byggnaderna? Dra nytta av kunskapen från årtionden av erfarenhet – kontakta oss så hjälper vi dig!

till Arkitektkonsultation

Kataloger