Genomfartshinder och högsäkerhetspollare säkrar infarten

Högsäkerhetshinder

Högsäkerhetshinder

Om ett område kräver högsta säkerhet och permanent eller tillfälligt måste skyddas från oauktoriserad infart är våra högsäkerhetshinder från Hörmann High Security Line en lämplig lösning för dig.

Beroende på typ av och storlek på den yta som ska skyddas kan du på Hörmann välja pollare, däckspärrar eller genomfartshinder och flexibelt kombinera de enskilda produkterna med varandra samt manövrera dem med individuella styrkoncept.

EFO-nödfunktionen, tillval utlöser våra automatiska genomfartshinder, pollare och däckspärrar inom 1,5 sekunder.

Pollare för palats

Högsäkerhetshinder - en översikt över säkerhetsnivåerna

Säkerhetsnivån på en säkerhetsspärr mäts med olika kollisionsenergier. Den energi som ett fordon kolliderar med är beroende av fordonstyp, vikt och hastighet. Kollisionsenergin är avgörande för skador och funktion.

Kollisionsenergi med destruktion

Värdet visar med vilken hastighet på kollisionen från en viss fordonstyp kan hanteras av högsäkerhetshindret. Om exempelvis ett fordon med en vikt på 6800 kg och en hastighet på 87 km/h träffar högsäkerhetshindret (se grafik), kan permanenta skador på mekaniken och konstruktionen uppstå så att högsäkerhetshindret måste bytas ut efter kollisionen. Genomfart förhindras dock.

Kollisionsenergi utan destruktion

Värden anger att kollisionen för en fordonstyp upprätthålls med en maximal hastighet och att det inte uppstår några skador på högsäkerhetshindrets mekanik och konstruktion. Om exempelvis ett fordon med en vikt på 6800 kg träffar högsäkerhetshindret med en hastighet på 52 km/h garanteras högsäkerhetshindrets funktion och säkerhet.

Genomfartshinder

Vill du skydda upp till 6 meter breda infarter eller utfarter med hjälp av ökade säkerhetsåtgärder rekommenderas användning av våra genomfartshinder.

Beroende på omständigheterna kan våra Road Blocker integreras i marken eller alternativt monteras på färdig markbeläggning utan markarbeten. I vanliga fall är de nerkörda i marken, men i nödfall kan de fällas ut snabbt och effektivt hålla otillåtna fordon borta.
Våra 500 eller 1000 millimeter höga genomfartspärrar är certifierade enligt Crashtest-Rating PAS68 eller överensstämmer med denna. Road Blocker 1000 håller till och med mot en lastbil på 7,5 ton som kommer emot den i 80 km/h.

Däckspärrar

Däckspärrar säkrar infarten till säkerhetsområdet

Våra däckspärrar M möjliggör en kontrollerad enkelriktad genomfart upp till en bredd på 6 meter. De förhindrar genomfart i motsatt riktning i och med att spikarna sliter sönder däcken på fordonet så att det blir stående efter några meter.
Denna Tyre Killer som monteras på färdig markbeläggning är lämplig för låga användningsfrekvenser.

För höga användningsfrekvenser är den i marken integrerade varianten Tyre Killer H lämplig. Denna däckspärr erbjuder också ett bättre skydd mot större fordon som lastbilar.

Högsäkerhetspollare

Våra efter krocktester certifierade pollare från High Security Line återfinns som automatiska, borttagbara eller fasta varianter.

Mer om våra högsäkerhetspollare kan du läsa under Pollare.

Arkitektkonsultation

Är du arkitekt och har frågor om våra produkter, är i planeringen och behöver råd om designvarianter, kombinationsalternativ och individuell design? Eller är du kanske redan i konstruktionsfasen och behöver teknisk support samt detaljer om de planerade byggnaderna? Dra nytta av kunskapen från årtionden av erfarenhet – kontakta oss så hjälper vi dig!

till Arkitektkonsultation

Kataloger