Väghinder - Pollare

Infartskontrollsystem och väghinder

Hotellanläggningar, företagsinfarter, evenemangsområden, och offentliga platser: Det spelar ingen roll vilka säkerhetskrav och vilka behov det handlar om – Hörmann är din starka partner för säkerhetssystem för fordonstrafik.

För detta ändamål finns våra pollare med olika funktioner som genomfartshinder, lift barriers och road blockers. Vid behov skapar vi kompletta styrsystem för att erbjuda den lösning som passar bäst för era säkerhetskrav.

Med vår höga säkerhetsstandard kan du känna dig trygg oavsett om du väljer Security Line för privata- och offentliga utrymmen, eller High Security Line för maximalt skydd i omgivningar med höga säkerhetskrav.

Väghinder - Pollare

Security Line – Säkerhet för privata- och offentliga utrymmen

Halvautomatiska pollare

Automatiska pollare

Den automatiska pollaren finns tillgänglig i tre utföranden: utförande med elektromekanisk maskineri och i varianten med integrerad hydraulisk maskineri anpassad för hög användningsfrekvens. Särskilt högt skydd erbjuder vi med den automatiska pollaren RI-H som har förstärkt cylindermaterial.

 

 

Halvautomatiska pollare

Den halvautomatiska pollaren med integrerade gastryckfjädrar lämpar sig för mindre användningsfrekvenser. Vid installation av denna behövs ingen strömanslutning. Genom ett manuellt tryck nedåt sänks pollaren medan den integrerade gastrycksfjädern lyfter pollaren automatiskt.

Avtagbara pollare

Avtagbara pollare

Vid väldigt liten användningsfrekvens på ca två rörelser per dag rekommenderar vi avtagbara pollare som kan avlägsnas utan verktyg och som monteras i linje med marken. Den stängda sockeln säkerställer att det inte finns någon öppning i marken trots att pollaren tagits bort.

Fasta pollare

Fasta pollare

De fasta pollarna med bottenplatta ser ut på samma sätt som automatiska och halvautomatiska pollare. Vid skador kan cylindrarna demonteras. För särskilt högt skydd rekommenderas de fasta pollarna RI-FF med förstärkt cylindermaterial och förstärkt markfäste.

High Security Line – Maximalt skydd för områden med höga säkerhetskrav

High Security-pollare

För skydd av känsliga områden lämpar sig pollare i High Security Line. De finns tillgängliga i automatiskt-, avtagbart- och fast utförande. Pollarna i High Security Line har certifierats efter krocktester och uppfyller säkerhetskraven. Cylindrarna i High Security Line har samma utseende som cylindrarna i Security Line.

High Security-pollare

Road blocker

För ökad säkerhet vid upp till sex meter breda infarter och utfarter rekommenderas användning av road blocker. Road blockers finns tillgängliga i varianterna Road blocker 500, med en hinderhöjd på 500 mm, eller Road blocker 1000, med en hinderhöjd på 1000 mm. Road blocker 500 SF lämpar sig för montering på underlag där inga markarbeten behövs.

Genomfartshinder

Lift barriers

Lift barriers ger en kontrollerad in- och utfart med upp till 10 meters bredd. De lämpar sig för stora användningsfrekvenser och motsvarar höga säkerhetskrav.

Lyftbalk

Tyre killers

Tyre killers möjliggör en kontrollerad enkelriktad genomfart och förhindrar samtidigt genomfart i motsatt riktning. Varianten Tyre killer M är lämplig för medelstora användningsfrekvenser, medan Tyre killer H används vid höga användningsfrekvenser.

Däckspärrar

Goda skäl att välja infartskontrollsystem och väghinder från Hörmann

Kompakt och flexibel montering

Kompakt och flexibel montering

Hos pollare med integrerat hydrauliskt maskineri finns alla funktionskomponenter kompakt monterade i pollarenheten. Det integrerade hydraulsystemet behöver endast små oljemängder, vilket gör att miljörisken reduceras betydligt. Som tillval kan du även beställa biologiskt nedbrytbar olja för att minimera och utesluta miljörisken.
Ytterligare en fördel: Styrsystemet kan monteras via en ström-/styrkabel på upp till 80 meters avstånd från pollaren.

Matchande utförande på pollarna

Matchande utförande på pollarna

För en individuell kombination av pollare från Security och High Security Line ser alla cylindrar till alla pollare likadana ut. Dessutom kan fasta, halvautomatiska och automatiska pollare kombineras perfekt med varandra tack vare den matchande bottenplattan. På detta sätt får du en till 100 % harmonisk och enhetlig helhetsbild.

Snabb säkerhet i nödfall

Snabb säkerhet i nödfall

En öppen infart behöver inte vara en säkerhetsrisk. Tack vare EFO-nödfunktionen (Emergency Fast Operation) körs de nedsänkta pollarna upp mycket snabbt på endast ca 1,5 sekunder. Detta ger snabb säkerhet vid nödsituationer.

Individuella styrkoncept

Individuella styrkoncept

Med ett styrsystem kan du ansluta kompletta styrkoncept till t.ex. flera pollare. Inom detta koncept kan över- och underordnade system konfigureras mellan pollarna. Styrsystemet ansluts med underhållsvänliga snabbkopplingar. Dessa underlättar monteringen och senare underhåll. Dessutom kan styrsystemet utrustas med manöverelement (exempelvis kodlås) och/eller andra anslutningsenheter som t.ex. induktionsslingor.

BiSecur-fjärrsystem

BiSecur-fjärrsystem

Vägsäkerhetssystemet kan också manövreras bekvämt med BiSecur-fjärrsystemet. Med det av Hörmann utvecklade, extremt säkra krypteringssystemet kan du vara säker på att ingen utomstående kopierar fjärrkoden.

Kataloger