Motor för infartsgrind

Grindmotorer

Hög komfort och övertygande säkerhet

Med en fjärrstyrd motor från Hörmann kommer din infartsgrind manövreras enkelt och bekvämt.
Med tillvalet Hörmann BiSecur Gateway kan du styra din Hörmann garageport och infartsgrind, Hörmann entrédörr* och andra enheter bekvämt via smartphone eller surfplatta. Dessutom är det också möjligt att öppna eller stänga din port eller grind samt kontrollera låstillståndet på din Hörmann ytterdörr* i farten. Mer information hittar du i broschyren "BiSecur SmartHome" och på www.bisecur-home.com

*med extrautrustning

Grindmotor

Goda skäl att välja grindmotor från Hörmann

BiSecur trådlöst  fjärrsystem med  certifierad säkerhet

BiSecur trådlöst fjärrsystem med certifierad säkerhet

Det trådlösa tvåvägssystemet BiSecur medextra säker kryptering är ett mycket gottexempel på framtidsorienterad teknik förenkel och bekväm manövrering av garageochgrindmotorer, dörröppnare, belysning m.m.Med det av Hörmann utvecklade, extremt säkrakodsystemet BiSecur med stabil och störningsfriräckvidd, kan du vara tryggt förvissad om attobehöriga inte kan kopiera din fjärrkod.Systemet har kontrollerats och certifieratsav säkerhetsexperter vid Ruhruniversiteteti Bochum.

Säkert

Säkert

Hörmann grindmotor fungerar säkert i varje fas av öppningen och stängningen tack vare frånkopplingsautomatiken. Om det exempelvis plötsligt skulle uppstå ett hinder stannar grinden genast. Fotoceller som identifierar personer och föremål beröringsfritt ger extra säkerhet. De kan på ett elegant och enkelt sätt integreras i säkerhetsmonteringsstolparna (se sidan 45) och placeras i infarten. De gör rörelseområdet vid din vipp- resp. skjutport säkert.

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Alla BiSecur maskinerier, mottagare och manöverenheter är 100 % kompatibla Med en fjärrkontroll eller t ex ett trådlöst kodlås öppnar du bekvämt din garageport eller en grind utrustad med ett maskineri från Hörmann, ditt dörrmaskineri eller andra enheter som har en BiSecur-mottagare.

Pålitligt

Pålitligt

Grindmotorer från Hörmann får en mycket tyst och säker gång tack vare mjukstart och mjukstopp. Grinden startar utan ryck och bromsar mjukt när den stängs. Det skyddar porten, motorn – och grannarnas nerver.

Bekväm avläsning av portläget

Bekväm avläsning av portläget

Du slipper gå ut i regn och rusk för att kontrollera att porten  är  stängd. Genom att trycka på knappen talar färgen på LED:n på fjärrkontroll HS 5 BS om portläget. Ytterligare ett tryck på knappen*** stänger porten. Bekvämare och säkrare kan en port inte styras.

*** vid manövrering utom synhåll från porten krävs en extra fotocell

Robust

Robust

För att stå emot de mekaniska påfrestningarna är grindmotorerna från Hörmann av mycket robust och hög kvalitet. Väderbeständigt och långlivat material är en garanti för att motorn kommer fungera länge. För mycket kalla områden finns RotaMatic med integrerad uppvärmning.

Utmärkt design

Utmärkt design

De exklusiva BiSecur-fjärrkontrollernaär designade i svart eller vitt och har enelegant form som ligger perfekt i handen.Hörmanns BiSecur-fjärrkontroller som kanbeställas med pianolackfinish har tilldelatsden välkända desingutmärkelsen reddotför sin exklusiva design.

Bilden ovan: fjärrkontroll HS 5 BS med fjärrkontrollstation (tillval).

Certifierad

Certifierad

Hörmann infartsportmotorer fungerar säkert i varje fas av öppning och stängning. Motorn är kontrollerad och certifierat av oberoende testinstitut enligt DIN EN 13241-1 för flera olika grindstorlekar och inbyggnadssituationer.

Kataloger
Videor
Garagentor-Antrieb SupraMatic

Garageportsmaskineriet SupraMatic – Duellen

Hörmann Funksystem BiSecur

Säkert, bekvämt och exklusivt: fjärrsystemet BiSecur från Hörmann