Öppna din garageport automatiskt

Garageportsmotorer

Komfort och säkerhet för ditt hem

Vem gillar att gå ut ur bilen i vind och väder eller mitt på natten, bara för att öppna garaget. Med en Hörmann garageport med motor har du alltid "fri infart", eftersom du öppnar din garageport snabbt, bekvämt och säkert med handsändare från bilen. Hörmann erbjuder innovativ teknik med den bekväma och snabba SupraMatic, standardmotorn ProMatic och den batteridrivna motorn ProMatic-Akku, för garage utan strömförsörjning.


Radiosystemet BiSecur är standard på alla garageportsmotorer. Det smarta fjärrsystemet BiSecur från Hörmann har en funktion för information om portstatus, unika komfort- och säkerhetsfunktioner samt en exklusivt designad handsändare.

Garageportsmotor
Motorer för garageportar och infartsgrindar

Med tillvalet Hörmann BiSecur Gateway kan du bekvämt och enkelt styra din garage- och grindmotor, din Hörmann entrédörr* och ytterligare apparater med hjälp av smartphone eller surfplatta. Dessutom kan portens position samt låstillståndet för din entrédörr visas*. Mer information hittar du i broschyren "BiSecur SmartHome" och på www.bisecur-home.com

*med extrautrustning

Goda skäl att välja garageport med motor från Hörmann

BiSecur trådlöst  fjärrsystem med  certifierad säkerhet

BiSecur trådlöst fjärrsystem med certifierad säkerhet

Det trådlösa tvåvägssystemet BiSecur medextra säker kryptering är ett mycket gottexempel på framtidsorienterad teknik förenkel och bekväm manövrering av garageochgrindmotorer, dörröppnare, belysning m.m.Med det av Hörmann utvecklade, extremt säkrakodsystemet BiSecur med stabil och störningsfriräckvidd, kan du vara tryggt förvissad om attobehöriga inte kan kopiera din fjärrkod.Systemet har kontrollerats och certifieratsav säkerhetsexperter vid Ruhruniversiteteti Bochum.

Säker

Säker

Inbrottstjuvar får problem med Hörmanns motordrivna garageportar. När porten är stängd hakar uppskjutningsspärren automatiskt i anslaget i styrskenan. Porten låses direkt och får ett mycket gott uppbändningsskydd.Denna låsning är helt mekanisk och fungerar även vid strömavbrott, till skillnad från andra tillverkares motorer.

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Alla BiSecur maskinerier, mottagare och manöverenheter är 100 % kompatibla Med en fjärrkontroll eller t ex ett trådlöst kodlås öppnar du bekvämt din garageport eller en grind utrustad med ett maskineri från Hörmann, ditt dörrmaskineri eller andra enheter som har en BiSecur-mottagare.

Pålitlig

Pålitlig

Den tillförlitliga säkerhetsautomatiken får portenatt stanna vid plötsliga hinder. För ännu bättreskydd och högre säkerhet rekommenderarvi att man monterar en beröringsfri fotocell.Det är redan standard i maskineriet HörmannSupraMatic P.

Tack vare mjukstart och mjukstopp öppnas och stängs porten tyst med en jämn rörelse. Start- och stoppförloppen kan ställas in individuellt för din garageport. På så vis blir slitaget på garageporten lägre och du får glädje av den längre.
Utmärkt design

Utmärkt design

De exklusiva BiSecur-fjärrkontrollernaär designade i svart eller vitt och har enelegant form som ligger perfekt i handen.Hörmanns BiSecur-fjärrkontroller som kanbeställas med pianolackfinish har tilldelatsden välkända desingutmärkelsen reddotför sin exklusiva design.

Bilden ovan: fjärrkontroll HS 5 BS med fjärrkontrollstation (tillval).

Snabb

Snabb

Du kan köra in snabbare med garageportsmotor SupraMatic i kombination med din takskjutport från Hörmann. Upp till 50 % högre öppningshastighet innebär ökad säkerhet och mindre stress vid garageinfarter med mycket trafik. Jämför SupraMatic-motorns öppningshastighet med vanliga motorer.

Bekväm avläsning av portläget

Bekväm avläsning av portläget

Du slipper gå ut i regn och rusk för att kontrollera att porten är stängd. Genom atttrycka på knappen visar färgen på LED-lampanpå fjärrkontroll HS 5 BS portläget. Ytterligareett tryck på knappen*** stänger porten. Du kaninte styra din port på ett säkrare sätt.

*** vid manövrering utom synhåll från porten krävs en extra fotocell.

Certifierad

Certifierad

Hörmann garageportsmotorer är perfekt anpassade till Hörmann takskjutportar och kontrollerade och certifierade enligt TTZriktlinjerna ”Inbrottsförebyggande åtgärder för garageportar” av oberoende kontrollinstitut.

Kataloger
Videor
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Garageportsmaskinerier - trygga och säkra

Garagentor-Antrieb SupraMatic

Garageportsmaskineriet SupraMatic – Duellen

Hörmann Funksystem BiSecur

Säkert, bekvämt och exklusivt: fjärrsystemet BiSecur från Hörmann

Tillbehör: Fuktsensor till garaget - utvändig och invändig sensor