Drivenheter

Automatisk och säker

Drivenheter

Garageportsmotorer

Med en garageportsmotor till ditt garage öppnar du porten med ett knapptryck och kör enkelt och bekvämt in i garaget.


till Garageportsmotorer

Grindmotorer

Automatisk öppning och stängning av infartsgrindar.


till Grindmotorer

Dörröppnare

Dina innerdörrar manövreras enkelt med dörröppnaren PortaMatic från Hörmann via en handsändare eller en tryckknapp. 


till Dörröppnare

Goda skäl att välja drivenhet från Hörmann

Kvalitet från Tyskland

Kvalitet från Tyskland

Hörmann produkter utvecklas och produceras i högspecialiserade fabriker.

Produkt för flera generationer

Produkt för flera generationer

Långtidstester under verkliga förhållanden ger väl beprövade serieprodukter med Hörmann-kvalitet.

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden

Hörmann vill föregå med gott exempel. Därför täcker företaget redan 100% av sina energibehov från grön el idag.