Sporthallsportar

Sporthalls-portar - redo att installeras på plats

Hörmanns sporthallsport uppfyller olycksfallsföreskrifterna "skolor" i lagen om olycksfallsförsäkring GUV-V S1. Portbladet är bollbeständigt enligt riktlinjerna för DIN 18032 och testat av "Forsknings- och materialtestinstitutet för byggindustrin, Stuttgart (FMPA)". Portramen består av robusta rektangulära rör med horisontella förstärkningsstöd och är väl förberedd för installation på plats. Motvikter och stoppdämpare säkerställer säker och enkel dörrdrift.
Sporthallsporten öppnas och stängs in i hallens innervägg i samma plan. De svänger inte in i hallen när de öppnas eller när de är öppna.

Arkitektkonsultation

Är du arkitekt och har frågor om våra produkter, är i planeringen och behöver råd om designvarianter, kombinationsalternativ och individuell design? Eller är du kanske redan i konstruktionsfasen och behöver teknisk support samt detaljer om de planerade byggnaderna? Dra nytta av kunskapen från årtionden av erfarenhet – kontakta oss så hjälper vi dig!

till Arkitektkonsultation