Takskjutportar för garage

En garageport med hög kvalitet efter dina önskemål

De eleganta automatiska takskjutportarna öppnar sig vertikalt uppåt. Detta garanterar mer utrymme i och framför garaget - och hela passagen är fri. Takskjutportar passar alltid - oavsett om garageöppningen är rektangulär eller fasad, har ett segment eller en rund båge. Detta gör att takskjutportarna även är idealiska för eftermontering.

Goda skäl att välja en Hörmann takskjutport

Identiska profilavstånd och osynliga portsektionsövergångar

Identiska profilavstånd och osynliga portsektionsövergångar

[1] Identiska profilavstånd och osynliga portsektionsövergångar

Hörmanns garageportar kännetecknas av en exakt jämn profiluppdelning [A]. Sektionerna är utformade så att övergångarna praktiskt taget är osynliga när porten är stängd. Jämför gärna.

Du kan även få de praktiska sidodörrarna med samma profillinje som garageporten.

[2] Ojämnt profilavstånd [B], [C] på grund av olika sektionshöjder och synliga sektionsövergångar hos konkurrenternas portar. Detta ger ett ojämnt intryck.
Jämnt fördelade kassettportar

Jämnt fördelade kassettportar

[3] Jämnt fördelade kassettportar

På Hörmanns takskjutportar är avstånden i höjdled mellan de enskilda kassetterna [D] exakt lika stora, vilket ger ett harmoniskt helhetsintryck. Detta uppnås genom att sektionerna är exakt lika höga över hela porthöjden. Avstånden i horisontalled mellan kassetterna [E] i en sektion är också enhetliga. Det ger porten ett jämnt utseende.

Du kan även få sidodörrarna med samma lamellindelning med samma utseende som takskjutporten för garage.

[4] Ojämna kassettavstånd [F], [G] på grund av olika sektionshöjder hos konkurrenternas portar skapas ett ojämnt intryck.
Karm och portblad likadana

Karm och portblad likadana

Den harmoniska optiken hos en port skapas genom många små detaljer: det fasta överpartiet [1] levereras alltid med samma utseende som portsektionerna på vita portar och för alla ytor. Allt passar ihop.

Sidokarmarna [2] levereras som standard med vit Woodgrain-yta. För takskjutportar med ytorna Sandgrain, Silkgrain eller Decograin kan karmbeklädnader i portsektionernas yta beställas som tillval. För Micrograin-portar levereras karmbeklädnaden med slät Silkgrain yta. Även för färgade takskjutportar och portar med Decograin-ytor kan man beställa matchande karmbeklädnader [2] med samma yta och färg resp. dekor som portsektionerna. Det fasta överpartiet [1] levereras alltid med samma yta och färg resp. dekor som portsektionerna för de här portarna.
Fast överparti

Fast överparti

På LPU 42 portar är det tätslutande fasta överpartiet den elegantaste lösningen för en osynlig övergång till portbladets överdel. När porten är stängd hamnar den översta portsektionen i linje med det fasta partiet.

Optimalt långtidsskydd

Optimalt långtidsskydd

Den 4 cm höga karmfoten av plast omsluter karmen i områden som är utsatta för rost och ger ett varaktigt skydd mot eventuell korrosion. Till skillnad från konkurrenternas lösningar ger denna lösningen ett verksamt långtidsskydd även i de fall vattnet inte rinner undan utan finns kvar under en längre tid.

Tillsammans med portens golvtätning bildar karmfoten även ett lyckat avslut rent visuellt.

Effektiv värmeisolering

Effektiv värmeisolering

När garaget och huset är ihopbyggda lönar det sig alltid att ha en isolerad garageport. För att förbättra den redan goda isoleringen i LPU-takskjutportarna har Hörmann tagit fram karmanslutningen Hörmann ThermoFrame.

Den lättmonterade svarta plastprofilen som levereras tillsammans med karmen fungerar som bruten köldbrygga mellan karm och murverk och förbättrar isoleringsförmågan med upp till 15 %*.

ThermoFrame finns som tillval till alla takskjutportar från Hörmann takskjutport.

* med dubbelväggig takskjutport för garage LPU i storlek: 5000 x 2125 mm
Praktiska lösningar

Praktiska lösningar

Via gångdörren utan hög tröskel kommer du snabbt och lätt in i garaget. På så sätt kan du enkelt hämta cyklar eller trädgårdsredskap i garaget utan att behöva öppna garageporten.

Tröskeln av rostfritt stål är endast 10 mm hög i mitten och 5 mm på sidorna. Det gör det lättare att köra över den och minskar risken för att man snubblar.

Självklart högre säkerhet

Självklart högre säkerhet

Objudna gäster har näst intill ingen chans mot Hörmanns automatiska takskjutportar. Om garageporten är stängd, hakar Uppskjutningsspärren automatiskt i styrskenans anslag. Porten låses fast omedelbart och skyddas mot att bändas upp.

Denna patenterade portlåsning är helt mekanisk och fungerar därför även utan strömförsörjning, i motsats till konkurrenternas motorer.
BiSecur trådlöst  fjärrsystem med  certifierad säkerhet

BiSecur trådlöst fjärrsystem med certifierad säkerhet

Det trådlösa tvåvägssystemet BiSecur medextra säker kryptering är ett mycket gottexempel på framtidsorienterad teknik förenkel och bekväm manövrering av garageochgrindmotorer, dörröppnare, belysning m.m.Med det av Hörmann utvecklade, extremt säkrakodsystemet BiSecur med stabil och störningsfriräckvidd, kan du vara tryggt förvissad om attobehöriga inte kan kopiera din fjärrkod.Systemet har kontrollerats och certifieratsav säkerhetsexperter vid Ruhruniversiteteti Bochum.

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Perfekt anpassat och 100 % kompatibel

Alla BiSecur maskinerier, mottagare och manöverenheter är 100 % kompatibla Med en fjärrkontroll eller t ex ett trådlöst kodlås öppnar du bekvämt din garageport eller en grind utrustad med ett maskineri från Hörmann, ditt dörrmaskineri eller andra enheter som har en BiSecur-mottagare.

Bekväm avläsning av portläget

Bekväm avläsning av portläget

Du slipper gå ut i regn och rusk för att kontrollera att porten är stängd. Genom atttrycka på knappen visar färgen på LED-lampanpå fjärrkontroll HS 5 BS portläget. Ytterligareett tryck på knappen*** stänger porten. Du kaninte styra din port på ett säkrare sätt.

*** vid manövrering utom synhåll från porten krävs en extra fotocell.

Utmärkt design

Utmärkt design

De exklusiva BiSecur-fjärrkontrollernaär designade i svart eller vitt och har enelegant form som ligger perfekt i handen.Hörmanns BiSecur-fjärrkontroller som kanbeställas med pianolackfinish har tilldelatsden välkända desingutmärkelsen reddotför sin exklusiva design.

Bilden ovan: fjärrkontroll HS 5 BS med fjärrkontrollstation (tillval).

Kataloger
Videor
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Garageportsmaskinerier - trygga och säkra

Garagentor-Antrieb SupraMatic

Garageportsmaskineriet SupraMatic – Duellen

Hörmann Funksystem BiSecur

Säkert, bekvämt och exklusivt: fjärrsystemet BiSecur från Hörmann

Tillbehör: Fuktsensor till garaget - utvändig och invändig sensor

Arkitektkonsultation

Är du arkitekt och har frågor om våra produkter, är i planeringen och behöver råd om designvarianter, kombinationsalternativ och individuell design? Eller är du kanske redan i konstruktionsfasen och behöver teknisk support samt detaljer om de planerade byggnaderna? Dra nytta av kunskapen från årtionden av erfarenhet – kontakta oss så hjälper vi dig!

till Arkitektkonsultation