Drivenheter

Automatisk och säker

Drivenheter

Garageportsmotorer

Ett tryck på en knapp och du kör in i garaget skyddad från vind och väder.


till Garageportsmotorer

Grindmotorer

Automatisk öppning och stängning för infartsgrindar.


till Grindmotorer

Dörröppnare

Öppna enkelt och säkert dina innerdörrar med dörröppnaren PortaMatic. Många funktioner och inställningsmöjligheter gör det mycket flexibelt.


till Dörröppnare

Goda skäl att välja en drivenhet från Hörmann

Kvalitet från Tyskland

Kvalitet från Tyskland

Hörmann produkter utvecklas och produceras i högspecialiserade fabriker.

Produkt för flera generationer

Produkt för flera generationer

Långtidstester under verkliga förhållanden ger väl beprövade serieprodukter med Hörmann-kvalitet.

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden

Hörmann vill föregå med gott exempel. Därför täcker företaget redan 100% av sina energibehov från grön el idag.