Vanliga frågor och svar

Hörmann Arkitektprogrammet - FAQ

Problem: bildskärmsvisning

Delar av arkitektprogrammet ligger utanför bildskärmen eller syns inte

Orsak och lösning 1

Arkitektprogrammet version 8.0 (och senare) kräver en upplösning på minst 1280 x 1024 (som motsvarar det gamla bildskärmsformatet 4:3) eller högre. Vid lägre upplösning är det inte säkert att programmet kan användas eftersom bildskärmsknappar kan vara otillgängliga.

Orsak och lösning 2

Om textstorleken på bildskärmen har ändrats, kan detta naturligtvis också leda till att delar av programfönstret försvinner.

Om man högerklickar på skrivbordet, kommer man till följande fönster via Skärmupplösning:

Med den rödmarkerade posten öppnas en dialogruta där man kan öka storleken på bildskärmsvisningen.
Om man väljer ett annat värde än 100 % här, minskar sedan bildskärmens upplösning igen.

Felmeddelanden/problem vid installationen

Detta felmeddelande genereras om nedladdningen inte är fullständig:

Orsak och lösning

Installationsfilen har inte överförts korrekt. Gör om nedladdningen.