Dockningshus

Dockningshus – heltäckande skydd

Dockningshus placeras utanför hallen. Det innebär att hallen kan utnyttjas ända ut till ytterväggen. Hörmanns dockningshus är därför alltid ett utmärkt val när hallen inte tillåter installation av invändiga lastkajer eller när den fria höjden direkt vid lastkajen inte räcker till.

Ett komplett dockningshus består av podium med lastbrygga, vägg- och takinklädnad samt lastöppning med tätning.

Ett dockningshus passar särskilt bra i kombination med Hörmanns värmeisolerade industriportar för lastning och lossning av temperaturkänsliga varor. Lastbilarna kan då docka i 90° vinkel, men även sidförskjutet och vinklat relativt byggnaden. Dockningshusen levereras separat eller som seriekomponenter.

Ytterligare information finns i katalogen för lastningsteknik.