Sporthallsportar

Sporthallsportar - Monteringsfärdig för egen fyllning på plats

Hörmann sporthallsport uppfyller reglerna för olycksfallsskydd för skolor enligt den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen GUV-V S1. Portbladet står emot både kastade och sparkade bollar enligt riktlinjerna DIN 18032 och är provat av den tyska byggbranschens forsknings- och materialprovningsanstalt FMPA i Stuttgart. Portkarmen består av stabila fyrkantsprofiler med vågräta förstärkningsstag och är förberedd för egen fyllning på plats. Motvikter och anslagsdämpare gör porten säker och lekande lätt att använda.

Sporthallsportar hängs normalt i öppningen och stängs i nivå med hallens innervägg. De svänger inte in i hallen, vare sig vid öppning eller i öppnat läge.