Snabbrullportar

Snabbrullportar – med FU-styrsystem som standard

Hörmann snabbrullportar används inomhus och utomhus för att optimera trafikflödet, förbättra inomhusklimatet och spara energi. I Hörmann-utbudet ingår lodrätt och vågrätt öppnande transparenta portar med flexibel portduk, även i kombination med takskjutportar och rullportar samt kraftfulla och servicevänliga spiralportar med släta aluminiumprofiler.

Ytterligare information finner du i katalogen om snabbrullportar.


Goda skäl att välja Hörmann industri-snabbrullportar

Praktiska lösningar

Beröringsfri säkerhet

Säkerhetsljusridån i karmen övervakar portöppningen upp till en höjd på 2500 mm. Därför behövs inga ytterligare installationer på porten (till exempel en kontaktlistsäkring eller fotocell). Det både ökar säkerheten och gör snabbrullporten mycket lättare att montera och underhålla.

Optimala arbetsprocesser

Lång livslängd och bättre ekonomi som standard

Frekvensstyrning som standard avlastar den totala portmekaniken och garanterar en nästan helt slitagefri och tyst portrörelse. Den höga hastigheten vid öppning och stängning optimerar arbetsprocesserna och minskar värmeförlusterna. Portmekaniken skyddas genom långsam start och inbromsning, så att porten håller betydligt längre.

God genomsyn under lång tid

Stållameller med jämn skumfyllning

De varmgalvaniserade, isolerade lamellerna är fyllda med PU-skum, som ger en extra god värmeisolering. Porten får då ett UD-värde på 1,95 W/(m²K)*. Portarna levereras som standard i vit aluminium (RAL 9006). Utsidan har den eleganta linjeprofilen Micrograin och på insidan är lamellerna stucco-präglade.

* vid 25 m² portyta

Fönster som tillval

De 26 mm tjocka DURATEC-dubbelfönstren är mycket reptåliga och värmeisolerande. Aluminiumspröjsarna i naturton E6 / EV 1 delar upp fönstret med stabiliserande mellanstag. På begäran levererar vi även DURATEC 3-glasfönster för ännu bättre värmeisolering.

Effektiv värmeisolering NYHET

Ökad värmeisolering tack vare ThermoFrame

ThermoFrame som tillval avskiljer karmen från byggnadskroppen. Den brutna köldbryggan, inkl. extra tätningar, förbättrar värmeisoleringen med upp till 15% och ger bästa möjliga korrosionsskydd för sidokarmar. ThermoFrame monteras enkelt och säkert.