Skjutgrindar

Skjutgrindar - Självbärande konstruktion, hög säkerhetsstandard, helt förmonterad

Hörmann skjutgrindar av stabila stålprofiler levereras som kompletta element med en öppningsbredd på upp till 12 meter. På så sätt kan man uppnå en bredd på 24 meter med två motliggande anläggningar. Konstruktionen är självbärande. Fördelarna med detta är många: endast begränsat fundamentarbete, ingen montering av styrskena, inga störningar i portdriften vid is, snö eller kraftig nedsmutsning.


Goda skäl att välja Hörmann Skjutgrindar

Extra aluminiumprofil*

På båda sidor av grinden sitter aluminiumprofiler* upptill på grindflygeln. På så sätt kan löprullarna inte komma i direktkontakt med grindens exklusiva ytskikt och grinden håller sig snygg längre.

* Ingår i leveransen vid typ HS, finns som tillval vid typ HSS/HS A

Säker automatisk styrning

Fem självövervakande kontaktlister stoppar grinden omedelbart vid minsta motstånd. Det ger högsta möjliga säkerhet för personer och fordon.

Säker styrelektronik

Styrelektroniken är integrerad i stolparna och sitter på insidan mot gården. Vid underhålls- och inställningsarbeten behöver man bara låsa upp luckan. Med en fjärrkontroll, som kan kodas individuellt, öppnar förarna i er fordonsflotta bekvämt grinden utan att kliva ur bilen. Det är extra praktiskt om man passerar grinden ofta.

Effektiv elektronik för alla styrfunktioner

• Kontroll genom kontaktlist
• Fjärrstyrning
• Kortavläsningssystem
• Automatik för öppning/ tidsinställd stängning
• Induktionsslingor
• Fotoceller
• Visning: lägena Öppen, Stängd, Grinden rör sig