Rullportar och rullgaller
Rullportar och rullgaller
Rullportar och rullgaller

PDF nedladdning

Rullgaller RollMatic
Rullgaller RollMatic

PDF nedladdning

Rullport classic och rullgaller classic
Rullport classic och rullgaller classic

PDF nedladdning

Rullportar och rullgaller SB, TGT och DD
Rullportar och rullgaller SB, TGT och DD

PDF nedladdningRullportar och rullgaller - Ekonomiska, robusta och tillförlitliga

Hörmann rullportar och rullgaller av aluminium respektive stål är särskilt ekonomiska tack vare sin genialiskt enkla konstruktion med få komponenter. Det är produkterna som aldrig upphör att imponera i den vardagliga driften. Rullportar och rullgaller tar knappt någon plats i öppningen. De rullas upp kompakt bakom överstycket. Ingen värdefull hallyta går förlorad vid taket och på sidorna.

Specialistkompetensen i tillverkningen av Hörmann rullportar och rullgaller sträcker sig långt bortom normal standard. Att ta fram speciallösningar tillhör vardagen för vårt effektiva team.

Ytterligare information finner du i katalogen om rullportar.


Några bra anledningar att välja Hörmann Rullportar och Rullgaller

Innovativ dragfjäderteknik

Säker och beprövad

Dragfjädertekniken underlättar portens manuella öppning och stängning avsevärt. Rullportar / rullgaller SB i storlekar upp till 6000 × 4500 m kan manövreras enkelt utan större kraft. På rullportar/rullgaller med motorenhet som tillval skonar dragfjädertekniken porten och maskineriets mekanik.

Genomtänkt port-och drivningskoncept

Alla detaljer passar ihop

Tack var den exakta anpassningen av komponenterna port, motorenhet och styrning kan man utan problem använda rullportarna / rullgallren. Eftersom hela portlösningen kommer från samma källa, är samverkan perfekt. Hörmann rullportar och rullgaller är långlivade och funktionssäkra men ändå mycket underhållsvänliga.

Manöversäkerhet genom kraftbegränsning

Standard på WA 300 R S4

I kombination med maskineriet WA 300 R S4 övertygar rullport / rullgaller SB och TGT genom den höga säkerheten vid öppning och stängning. Genom att kraftbegränsning är standard i riktning ”Öppna port” och ”Stänga port” för de flesta portvarianter och storleksområden behövs ingen kontaktlist installeras för att uppfylla kraven i DIN EN 12453.

ZAK-system med aktiv skjuthjälp för rullporten

Minimal värmeförlust och skonande portrörelse

Hörmann rullportar classic med ZAK-system som tillval sluter tätare och minimerar därmed värmeförlusten. ZAK-systemet skjuter det upprullade rullportspansaret i konsolerna och leder det rakt, så att det alltid löper lodrätt i styrskenorna. Det skonar porten, ger tystare gångljud och minskar nötningen. Dessutom krävs mindre inbyggnadsutrymme i överhöjdsområdet.