Takskjutportar

Takskjutportar - Din drömport i Hörmanns märkeskvalitet

De eleganta automatiska takskjutportarna öppnas lodrätt uppåt. Det ger dig mer utrymme i och framför garaget – och lämnar hela öppningen fri. Takskjutportar passar alltid – oavsett om garageöppningen är rätvinklig eller sneddad, har en segment- eller valvbåge. Detta gör den idealisk för modernisering i efterhand.

I katalogen för takskjutportar får du omfattande information om just denna produkt, och naturligtvis kan du även ta personlig kontakt med din Hörmann-återförsäljare.


Goda skäl att välja Hörmann takskjutport för garage

Alla port- och maskinerikomponenter utvecklas och tillverkas av Hörmann själva. De är anpassade till varandra till hundra procent, och för din säkerhet har de kontrollerats och certifierats av oberoende, erkända institut. De tillverkas enligt kvalitetssäkringssystemet DIN EN 9001 i Tyskland och uppfyller alla krav i Europastandard 13241-1. Våra högt kvalificerade medarbetare arbetar intensivt med att ta fram nya produkter, ständigt vidareutveckla dem samt att förbättra detaljerna. På det här sättet skapas patent och ensamrätter på marknaden.

Långtidstester under verkliga förhållanden ger väl beprövade serieprodukter med Hörmann- kvalitet. Tack vare detta och utmärkta tekniska lösningar och en kompromisslös kvalitetssäkring får man 10 års garanti på Hörmanns alla takskjutportar och 5 års garanti på alla garageportöppnare.

* Utförliga garantivillkor finns på: www.hoermann.com

Hörmann vill föregå med gott exempel. Sedan 2013 täcker därför företaget 40 % av sitt energibehov med miljövänligt producerad el och ökar därefter denna del kontinuerligt. Samtidigt sparar man varje år in många ton CO2 tack vare ett nytt certifierat, intelligent energihanteringssystem. Sist men inte minst erbjuder Hörmann produkter i linje med en hållbar utveckling. Få reda på mer om Hörmanns miljöaktiviteter i broschyren ”Vi tänker grönt”.

Harmoniskt helhetsintryck

[1] Identiska profilavstånd och osynliga portsektionsövergångar.
Hörmanns garageportar kännetecknas av en exakt jämn profiluppdelning [A]. Sektionerna är utformade så att övergångarna praktiskt taget är osynliga när porten är stängd. Jämför oss gärna.

Du kan även få de praktiska sidodörrarna med samma profillinje som garageporten.

[2] Ojämna profilavstånd [B], [C] på grund av olika sektionshöjder och synliga sektionsövergångar hos konkurrenternas portar ger ett ojämnt intryck.

Karm och portblad likadana

Den harmoniska designen hos en port skapas genom många små detaljer: det fasta överpartiet [1] levereras alltid med samma utseende som portsektionerna på vita portar och för alla ytor. Allt passar ihop. Sidokarmarna [2] levereras som standard med vit Woodgrain-yta. För takskjutportar med ytorna Sandgrain, Silkgrain eller Decograin kan karmbeklädnader i portsektionernas yta beställas som tillval. För Micrograin-portar levereras karmbeklädnaden med slät Silkgrainyta.

Även för färgade takskjutportar och portar med Decograin-ytor kan man beställa matchande karmbeklädnader [2] med samma yta och färg resp. dekor som portsektionerna. Det fasta överpartiet [1] levereras alltid med samma yta och färg resp. dekor som portsektionerna för de här portarna.

Fast överparti

För LPU-portar är det fasta överpartiet en elegant lösning för en osynlig övergång till portbladets överdel. När porten är stängd hamnar den översta portsektionen i linje med det fasta partiet.

Verklighetstrogna Decograin-ytor

Decograin-ytan i naturlig och UV-beständig trädekor ger ett exklusivt intryck. Med folieskiktet av plast på utsidan av portsektionerna förmedlar Decograin-ytan en verklighetstrogen, naturlig träkaraktär resp. en elegant antracitfärgad metallicprägel. De 6 olika Decograin-dekorerna har ett speciellt ytskydd som bevarar dem under lång tid.

Optimalt långtidsskydd

Den 4 cm höga karmfoten av plast omsluter karmen i områden som är utsatta för rost och ger ett varaktigt skydd mot eventuell korrosion. Till skillnad från konkurrenternas lösningar ger denna lösning ett verksamt långtidsskydd även i de fall vattnet inte rinner undan utan finns kvar under en längre tid. Tillsammans med portens golvtätning bildar karmfoten även ett stilrent avslut rent visuellt.

Effektiv isolering

När garaget och huset är hopbyggda lönar det sig alltid att ha en isolerad garageport. För att förbättra den redan goda isoleringen i LPU-takskjutportarna har Hörmann tagit fram karmanslutningen ThermoFrame.

Den lättmonterade svarta plastprofilen som levereras tillsammans med karmen fungerar som bruten köldbrygga mellan karm och murverk och förbättrar isoleringsförmågan med upp till 15 %*. ThermoFrame finns som tillval till alla takskjutportar från Hörmann.

* i en isolerad takskjutport LPU med storleken 5000 × 2125 mm

Praktiska lösningar

Via gångdörren utan hög tröskel kommer du snabbt och lätt in i garaget. På så sätt kan du enkelt hämta cyklar eller trädgårdsredskap i garaget utan att behöva öppna garageporten. Tröskeln av rostfritt stål är endast 10 mm hög i mitten och 5 mm på sidorna. Det gör det lättare att köra över den och minskar risken för att man snubblar.

Självklart högre säkerhet

Den patenterade mekaniska portlåsningen i garageportmotorn från Hörmann försvårar uppbrytning. När porten är stängd hakar uppskjutnings-spärren automatiskt i. Portlåsningen är helt mekanisk och fungerar även vid strömavbrott.

BiSecur trådlöst fjärrsystem med certifierad säkerhet

Det trådlösa tvåvägssystemet BiSecur med extra säker kryptering är ett mycket gott exempel på framtidsorienterad teknik för enkel och bekväm manövrering av garageportar, grindar, belysning m.m.

Med det nyutvecklade extremt säkra kodsystemet BiSecur med stabil, störningsfri räckvidd kan du vara tryggt förvissad om att obehöriga inte kan kopiera din fjärrkod. Systemet har kontrollerats och certifierats av säkerhetsexperter vid Ruhruniversitetet i Bochum och har samma säkerhetsnivå som din internetbank.

Bekväm avläsning av portläget

Du slipper gå ut i regn och rusk för att kontrollera att porten är stängd. Tryck på knappen på fjärrkontrollen HS 5 BS, så visar LED-färgen i vilket läge porten befinner sig. Ytterligare ett tryck på knappen* stänger porten. Du kan inte styra din port på ett säkrare och bekvämare sätt.

Med vår app** kan du tillsammans med Hörmanns Gateway bekvämt styra dina Hörmann- garageports och infartsportsmaskinerier, din Hörmann-entrédörr*** och andra enheter via smartphone eller surfplatta.

* vid manövrering utom synhåll från porten krävs en extra fotocell.
** för iOS och Android operativsystem
*** med specialutrustning

Utmärkt design

De exklusiva BiSecur-fjärrkontrollerna är designade i svart eller vitt och har en elegant form som ligger bekvämt i handen.

Hörmanns BiSecur-fjärrkontroller som kan beställas med pianolackfinish har tilldelats den välkända desingutmärkelsen reddot för sin exklusiva design.