BiSecur Gateway med smartphone-app
Startsida >  BiSecur Gateway med smartphone-app

BiSecur Gateway med smartphone-app

Med Hörmann BiSecur gateway kan du bekvämt styra ditt garage- infartsportsmaskineri, din Hörmann entrédörr och ytterligare apparater med hjälp av smartphone eller surfplatta. Dessutom kan positionen för din garage -infartsport visas samt även om din entrédörr* är låst eller olåst.

Mer information finns i broschyren:
BiSecur Gateway med smartphone-app


*med specialutrustning